Insgesammt 970 715 Anzeigen !
Konstenlose Kleinanzeigen, Anzeigen
DE AT CH CZ SK PL FR IT UK US ES HU
ANGEBOT
20.09.2016 02:22
Kapucynów ma³py do przyjêcia mamy dwa dobrze kochanie poci¹g Kapucynów ma³py do przyjêcia i gotowe do dobrych domów. Te dzieci s¹ na butelce i noszenie pieluch. Dzieci pochodz¹ z ca³ej papierkowej roboty w tym œwiadectwa zdrowia. Niemowlêta s¹ hodowane w naszym domu psy, koty z zestawów. s¹ one 16 tygodni Wszystkie dzieci pochodz¹ z zestawów startowych w tym butelek, pieluch, formu³y, koce zabawki. Nasze dzieci s¹ sprawdzane weterynarza i wyposa¿one w œwiadectwo zdrowia. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeœli czujesz, mo¿esz daæ dobrego domu z jednym z naszych dzieci. Bêdziemy dostarczy Ci ze zdjêciami. wróciæ po wiêcej szczegó³ów.
Präzisierende Informationen zur Anzeige
Datum: 20.09.2016 02:22
Anzeigentyp: Angebot
Nummer der Anzeige: 618238
Anzeigenrubrik: Exotische Tiere
Videos (0)
 
Fotografien (1)
 
Kapucynów ma³py do przyjêcia - Abbildung Nr. 1
Dieser Anzeige wurde noch kein Video zugefügt.
direkte Kontaktangaben
Anzeigegeber: m (Unregistriert)
Bezirk: Deutschland
E-Mail: Für Antwort auf diese Anzeige benutzen Sie bitte das Kontaktformular unten.
Werbung
Antwortformular zur Anzeige
Weitere Möglichkeiten und Hinweise
Bekanntem die Anzeige per E-Mail übersenden
Anzeige in den Kasten zum Vergleich mit weiteren einlegen
Regelwidrigkeit, Mißbrauch u. ä. den Administratoren anzeigen
Mehrere Anzeigen der Sektion zeigen Exotische Tiere
Empfehlen und bookmarken
Weitere Anzeigen der Sektion Exotische Tiere